به زودی خواهیم آمد ...


شرکت آذران تصفیه غرب


انجام امور مهندسی طراحی اجرا و راه اندازی نگهداری سیستم تصفیه آب و پساب های صنعتی و بهداشتی
حل مشکلات زیست محیطی از قبیل آلودگی آب هوا خاک رفع پسماندهای جامد
مشاوره در زمینه فوق اقدام جهت تامین و تهیه مواد وسایل مورد نیاز مربوطه ساخت و تجهیز آزمایشگاه زیست محیطی
انجام آزمایشات مربوطه به موارد فوق پایش و اندازه گیری آلاینده های محیط زیست شامل آب خاک هوا و صوت و عوامل زیان آور محیط فیزیکی و شیمیایی.


آذربایجان شرقی ، تبریز
دفتر: 04133312340
همراه: 09129258481